Geef het kind met de meeste opvanguren op als eerste kind.

eerste kind
extra kind